Agile People zijn nieuwsgierig en werken samen om geweldige waarde en innovatieve oplossingen te creëren die tegemoetkomen aan de menselijke behoeften.
(Engagement, Innovatie, Nieuwsgierigheid)

Agile People omarmen actief diversiteit en inclusie om gemeenschappen te creëren waar mensen zich veilig voelen en werkelijk thuishoren
(Diversiteit, Veiligheid, Thuishoren)

Agile People maken een intense connectie met individuen, organisaties en de maatschappij om een cultuur te creëren waar het menselijke vermogen wordt gevoed, gewaardeerd en aangeboord
(Cultuur, Connectie, Menselijkheid, focus op een bredere samenleving)

Agile People streven voortdurend naar een betekenis en doel in het leven om een positieve en significante impact op de wereld te maken
(Doel, Betekenis)

AGILE PEOPLE MANIFESTO.ORG

Agile People zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om te experimenteren en te leren om zich snel aan te passen en te gedijen in een veranderende omgeving
(Aanpassingsvermogen, Experimenteren)

Agile People stimuleren transparantie tussen organisaties en teams om vertrouwen, eigenaarschap en zelforganisatie mogelijk te maken
(Transparantie, Verbintenis, Verantwoording, Zelforganisatie)

Agile People gebruiken de kracht van grensovergangen om een proactieve samenwerking te faciliteren over organisatiebarrières heen.
(Cross-functioneel, Samenwerking, Communicatie, Leren)

Het Agile People Manifesto is in Juni 2019 gemaakt tijdens een bijeenkomst in Smögen (Zweden) door 19 Agile People uit 15 verschillende landen over heel de wereld.
Het is een geschenk van ons, aan eenieder om het te gebruiken – Laat je inspireren

Translation done by: Steve Conard

Download
Agile People Manifesto
By Clicking here

Call for translations!
If you are interested to
translate the Agile People Manifesto, 
contact:
info@agilepeoplemanifesto.org