Çevik İnsan; meraklıdır ve insanların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmek ve gerçek değer yaratmak için işbirliğine açıktır
(Angajman, Yenilik, Merak)

Çevik İnsan; insanların kendilerini gerçekten güvende ve ait hissedeceği topluluklar oluşturmak için çeşitliliği ve kapsayıcılığı önemser
(Çeşitlilik, Güvende Olma, Ait Olma)

Çevik İnsan; insanların yeteneklerinin değer gördüğü, ortaya çıkarıldığı ve sürekli geliştirildiği bir kültür yaratmak için çevresindeki bireyler, kurumlar ve toplumla sürekli etkileşim içindedir
(Kültür, İlişki-bağlılık, İnsanlık, Toplum odaklılık)

Çevik İnsan; hayatındaki anlam ve amacını, iş dünyasında da pozitif ve belirgin bir katkı yaratabilmek için hayata geçirmeye devam eder
(Amaç, Anlam)

ÇEVİK İNSAN MANİFESTOSU

Çevik İnsan; değişen ortama hızla uyum sağlayabilmek ve sürekli gelişebilmek için deneyim ve öğrenme fırsatlarını aktif olarak değerlendirir.
(Uyum Yeteneği, Deneyimleme)

Çevik İnsan; güveni, sahiplenmeyi ve kendi kendini organize etmeyi sağlamak için kurumlar ve ekipler arasında şeffaflığı teşvik eder
(Şeffaflık, Adanmışlık, Hesap Verebilirlik, Kendini Organize Edebilme)

Çevik İnsan; kurum genelindeki engelleri aşarak proaktif işbirliğini kolaylaştırmak için sınırlarını genişletmekten çekinmez ve bunun gücünden faydalanır
(İşlevler arası, İşbirliği, İletişim, Öğrenme)

Çevik İnsan Manifestosu; dünyanın 15 farklı ülkesinden 19 Çevik İnsanın Haziran 2019’da İsveç’in küçük balıkçı kasabası Smögen şehrinde bir araya gelip çalışması sonucu hazırlandı

(İnsanın gücüne ve potansiyeline inanan herkesin kullanması için bizden bir hediye! Çeviklik konusunda ilham alınması ümidiyle!)

Download
Agile People Manifesto
By Clicking here

Call for translations!
If you are interested to
translate the Agile People Manifesto, 
contact:
info@agilepeoplemanifesto.org