Agile People są ciekawi i współpracują, w celu stworzenia wartościowych i innowacyjnych rozwiązań spełniających ludzkie potrzeby
(Zaangażowanie, innowacja, ciekawość)

Agile People aktywnie działają na rzecz różnorodności i włączenia, w celu stworzenia społeczności, w których ludzie są bezpieczni i prawdziwie przynależą
(Różnorodność, Bezpieczeństwo, Przynależność)

Agile People budują bliskie relacje z innymi ludźmi, klientami i społeczeństwem, w celu zbudowania kultury, w której umiejętności są pielęgnowane, cenione i rozwijane
(Kultura, Relacje, Człowieczeństwo, Społeczeństwo)

Agile People nieustannie dążą do znalezienia w życiu celu i sensu, w celu wywarcia pozytywnego i znaczącego wpływu na środowisko pracy
(Cel, Znaczenie)

AGILE PEOPLE MANIFESTO.ORG

Agile People aktywnie szukają okazji do eksperymentowania i nauki, w celu szybkiego dostosowywania i rozwijania się w zmiennym środowisku
(Przystosowanie się, Eksperymentowanie)

Agile People promują przejrzystość w organizacjach i zespołach, w celu zbudowania zaufania, odpowiedzialności i samoorganizacji
(Przejrzystość, zaangażowanie, Odpowiedzialność, samoorganizacja)

Agile People jednoczą ludzi, w celu ułatwienia proaktywnej współpracy pomiędzy działami w organizacjach
(Wskroś-funkcjonalność, Współpraca, Komunikacja, Nauka)

Manifest Agile People został stworzony podczas spotkania w Smögen w czerwcu 2019 r. w Szwecji, przez 19 pasjonatów zwinności z 15 krajów na całym świecie.

To prezent od nas, do wykorzystania przez każdego – zainspiruj się!

Download
Agile People Manifesto
By Clicking here

Call for translations!
If you are interested to
translate the Agile People Manifesto, 
contact:
info@agilepeoplemanifesto.org